HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Automatska rotacija ekrana

Napomena: Ne podržavaju sve aplikacije automatsko okretanje ekrana.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Ekran i pokreti ili Ekran, pokreti i tasteri.
  2. Dodajte oznaku ili je uklonite ispred opcije Automatsko okretanje ekrana, kako biste je uključili ili isključili.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?