HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Režim „Ne uznemiravaj​“‍

Koristite profil Ne smetaj kako biste odbili pozive i utišali zvukovna obaveštenja, ali i dalje osigurali vezu prenosa podataka.
 1. Sa dva prsta povucite od vrha ekrana prema dole kako biste otvorili Brza podešavanja.
 2. Dodirnite .
 3. Dodirnite Potpuna tišina, Samo alarmi ili Samo prioriteti zavisno od toga da li želite da dozvolite izuzetke. Kada odaberete Samo prioriteti, možete primati poruke ili pozive od kontakata sa liste izuzetaka.
 4. Dodirnite Dok ovo ne isključite ukoliko želite da isključite profil Ne smetaj ili dodirnite ili kako biste podesili broj sati pre nego što se profil Ne smetaj automatski ne isključi.
 5. Dodirnite Gotovo da ga aktivirate.
Oznaka za Ne smetaj pojaviće se na statusnoj traci.
Savet: Kada je ekran uključen, pritisnite JAČINA ZVUKA, a zatim dodirnite Završi sada da brzo isključite profil Ne smetaj.
Napomena: Ako je profil Ne smetaj uključen, LED obaveštenje neće zasijati.

Omogućavanje obaveštenjima i kontaktima da zaobiđu profil Ne smetaj

Dodajte važne kontakte na listu izuzetaka kako biste od njih mogli primiti pozive i poruke čak i kada je uključen profil Ne smetaj.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Zvuk i obaveštenja.
 2. Dodirnite Ne uznemiravaj > Samo prioritet dozvoljava.
 3. Dodirnite Uklj./Isklj. pored stavki koje želite da dozvolite.
 4. Dodirnite Poruke od ili Pozivi od kako biste odabrali ko može kontaktirati sa Vama.
 5. Dodirnite Upravljaj odobrenim kontaktima, a zatim dodirnite da dodate kontakte na listu izuzetaka.

  Za uklanjanje kontakata ili brojeva sa liste izuzetaka, dodirnite > Ukloni kontakte.

Postavljanje rasporeda profila Ne smetaj

Odaberite raspored kada želite da se opcija Ne smetaj automatski uključi i koliko želite da traje. Na primer, možete je podesiti da se uključi za vreme nedeljnog sastanka.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Zvuk i obaveštenja.
 2. Dodirnite Ne smetaj > Rasporedi.
 3. Dodirnite Dodaj pravilo.
 4. Unesite ime za pravilo, a zatim odaberite da li želite da ga zasnivate na vremenu ili događanju.
  Pravilo za vreme
  • Odaberite dane.
  • Odaberite početak i kraj opcije.
  • Odaberite nivo profila Ne smetaj.
  Pravilo za događaj
  • Odaberite kalendar za koji želite da napravite pravilo.
  • Odaberite uslov za vrstu odgovora.
  • Odaberite nivo profila Ne smetaj.
Savet: Raspored možete uključiti ili isključiti dodirivanjem prekidača Uklj./Isklj. prilikom pregledanja pojedinosti o rasporedu.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?