HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Uključivanje i isključivanje usluga lokacije

Za pronalazak Vaše lokacije na HTC Desire 825 uređaju, potrebno je omogućiti izvore lokacije.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Lokacija.
  2. Dodirnite prekidač Uklj./Isklj. za uključivanje ili isključivanje usluga određivanja lokacije.
  3. Dodirnite Izvori lokacije i odaberite željeni način određivanja lokacije. Na primer, za preciznije određivanje Vaše lokacije, odaberite Visoka preciznost. Kako biste uštedeli energiju baterije, odaberite Ušteda energije.

Ako isključite izvor lociranja (na primer, GPS), to znači da nijedna aplikacija na HTC Desire 825 neće prikupljati informacije o lokaciji kroz taj izvor lociranja. Ostale aplikacije će, možda, nastaviti da prikupljaju informacije o lokaciji iz drugih izvora, npr. pomoću Wi‍-Fi mreže, a HTC Desire 825 će možda nastaviti da pruža informacije o lokaciji.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?