HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

HTC BoomSound za zvučnike

Uronite se u okružujući zvuk bez obzira da li slušate muziku ili uživate u filmovima i igrama.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
  2. Dodirnite HTC BoomSound sa Dolby Audio za prebacivanje između Režima bioskopa i Muzičkog režima.
Napomena: HTC BoomSoundDolby Audio nije dostupan preko HDMI, Bluetooth, Miracast ili USB audio priključka.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?