HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje NFC-a

Sa ugrađenom opcijom NFC (komunikacije u bliskom polju) kod HTC Desire 825 uređaja, brzo i lako možete da podelite sadržaj sa drugim mobilnim uređajem koji ima omogućenu NFC opciju.
Napomena: NFC možda nije na raspolaganju kod nekih telefona.
Bežično prenesite Internet stranice, fotografije, informacije o kontaktima i još mnogo toga tako što ćete HTC Desire 825 i drugi uređaj držati zadnjim stranama jedan prema drugom.

NFC možete da koristite i za beskontaktno plaćanje. Dostupnost NFC plaćanja zavisi od toga kada će vaš mobilni operater pokrenuti ovu uslugu. Za više detalja, kontaktirajte sa svojim mobilnim operaterom.

Uključivanje i isključivanje NFC-a

  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
  2. Dodirnite Više, a zatim dodirnite prekidač NFC Uklj./Isklj. da biste ga uključili i isključili.

Bežični prenos sadržaja

Važno: Pobrinite se da su oba uređaja otključana i da im je uključena NFC opcija. Ako drugi uređaj ima opciju Android Beam, pobrinite se da takođe bude uključena.
  1. Dok pregledate sadržaj koji želite da delite, okrenite poleđine HTC Desire 825 uređaja i drugog telefona jednu prema drugoj.

    Pobrinite se da NFC oblast (zasenčeni deo) HTC Desire 825 uređaja i NFC oblast drugog telefona budu u blizini. Pokušajte sa manjim pomeranjem telefona dok se ne supostavi veza.

  2. Kada HTC Desire 825 vibrira, dodirnite ekran da biste sadržaj poslali na drugi uređaj.
Deljeni sadržaj se pojavljuje na drugom ekranu. Za neke stavke koje ste podelili (kao što su informacije o kontaktu), na prijemnom uređaju će se pojaviti dodatna uputstva o tome kako da ih sačuvate.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?