HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje HTC Connect za deljenje zapisa

Pre nego što počnete, pobrinite se da ste povezali zvučnike, TV ili dodatke sa Wi‍-Fi mrežom. Pogledajte njegovu dokumentaciju za više informacija o podešavanju.
  1. Otvorite i reprodukujte bilo koji muzički ili drugi medijski sadržaj koji želite podeliti sa HTC Desire 825.
  2. Koristeći tri prsta povucite po ekranu prema gore.
  3. Odaberite uređaj sa kojim se želite povezati.
  4. Kada se povežete, koristite svoj telefon kako biste upravljali jačinom zvuka, pauzirali ili nastavili reprodukciju, i još mnogo toga.
  5. Kako biste zaustavili bežično deljenje medija i odvojili se od uređaja, sa tri prsta povucite po ekranu prema dole.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?