HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Wi‍-Fi veza

Ako želite koristiti Wi‍-Fi, morate imati pristup bežičnoj pristupnoj tački ili „hotspotu​“‍.
Napomena: Dostupnost i jačina Wi‍-Fi signala variraće zavisno od objekata kroz koje Wi‍-Fi signal mora proći (kao što su zgrade ili zid između prostorija).

Uključivanje i isključivanje Wi‍-Fi

 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
 2. Dodirnite oznaku Wi‍-Fi Uklj./Isklj. za uključivanje ili isključivanje opcije Wi‍-Fi.
 3. Dodirnite Wi-Fi kako biste videli listu dostupnih bežičnih mreža.
Savet:
 • Kako biste ručno potražili Wi‍-Fi mreže, dodirnite > Skeniraj.
 • Ako nije prikazana željena Wi-Fi mreža, dodirnite > Dodaj mrežu kako biste je dodali ručno.

Povezivanje sa Wi‍-Fi mrežom

 1. Uključite Wi‍-Fi i proverite listu dostupnih Wi‍-Fi mreža.

  Pogledajte Uključivanje i isključivanje Wi‍-Fi.

 2. Dodirnite Wi‍-Fi mrežu na koju se želite prijaviti.
 3. Ako ste odabrali zaštićenu mrežu, od Vas će biti zatražen PIN ili lozinka.
 4. Dodirnite Poveži. Videćete Wi‍-Fi oznaku u statusnoj traci kada se Vaš uređaj poveže na mrežu.

Povezivanje sa Wi‍-Fi mrežom putem WPS-a

Ukoliko koristite Wi‍-Fi ruter sa Wi‍-Fi WPS podešavanjima, povezivanje HTC Desire 825 uređaja neće biti problem.
 1. Uključite Wi‍-Fi i proverite listu dostupnih Wi‍-Fi mreža.

  Pogledajte Uključivanje i isključivanje Wi‍-Fi.

 2. Dodirnite > WPS Push, zatim pritisnite taster WPS na svom Wi‍-Fi ruteru.
  Napomena: Za postavljanje Wi‍-Fi zaštićene mreže (WPS) sa PIN brojem, dodirnite > Unos WPS Pin-a.

Automatsko spajanje na javnu Wi‍-Fi mrežu (WISPr)

Možete podesiti svoj HTC Desire 825 da se automatski spoji na javnu Wi‍-Fi mrežu koju često koristite. Ova mogućnost Vam štedi vreme koje inače potrošite na Wi‍-Fi Internet autentifikaciju pružaoca usluge navedene Wi‍-Fi mreže pri svakom spajanju. Samo dodajte svoje podatke za prijavu u WISPr podešavanja.
Važno: Pristupna tačka Wi‍-Fi mreže mora podržavati WISPr veb-portal. Obratite se pružaocu Wi‍-Fi usluga za više informacija.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
 2. Ako je isključena opcija Wi‍-Fi mreže, dodirnite prekidač Wi‍-Fi Uklj./Isklj. radi njenog uključivanja.
 3. Dodirnite Wi-Fi.
 4. Dodirnite > Napredno.
 5. Pod podešavanjima WISPr, odaberite Automatsko prijavljivanje, a zatim dodirnite WISPr podešavanje naloga > Dodaj novi nalog.
 6. Unesite naziv pružaoca usluge, svoje podatke za prijavu i lozinku.
 7. Dodirnite > Sačuvaj
 8. Povežite se na javnu Wi‍-Fi mrežu.
Savet:
 • Ako imate pristup raznim javnim Wi‍-Fi mrežama, možete dodati čak i do pet podataka za prijavu na listu svog WISPr naloga.
 • Na listi Vašeg WISPr naloga, dodirnite i držite nalog koji želite ukloniti ili urediti.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?