HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Proveravanje Vremenska prognoza

Upotrebljavajte aplikaciju i vidžet Vremenska prognoza za kontrolu trenutnog vremena i prognoze vremena za nekoliko narednih dana. Uz svoj trenutni položaj dodatno možete prikazivati i prognozu vremena za druge gradove širom sveta.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Vremenska prognoza. Videćete prognozu vremena za različite gradove, uključujući i onaj u kom se nalazite.
  2. Dodirnite grad da vidite prognozu vremena.
  3. Povucite prstom preko kartica Vremenska prognoza i Na sat kako biste videli prognozu na Vašoj odabranoj lokaciji.
  4. Kako biste videli prognozu vremena u drugim gradovima, dodirnite , a zatim odaberite grad koji želite.
  5. Za dodavanje više gradova, dodirnite , a zatim unesite lokaciju.
  6. Za promenu skale temperature, rasporeda ažuriranja, i više, dodirnite > Podešavanja.
Vaša podešavanja u aplikaciji Vremenska prognoza, takođe, upravljaju informacijama koje su prikazane u aplikaciji Sat.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?