HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje Sat

Iz aplikacije Sat izvucite više od samo datuma i vremena. HTC Desire 825 možete upotrebljavati i kao svetski sat koji će prikazivati datum i vreme u gradovima širom sveta. Možete, takođe, postaviti alarme ili pratiti vreme pomoću štoperice ili tajmera.

Postavljanje alarma

Možete postaviti jedan alarm ili više njih.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Sat.
  2. Na kartici Alarm, odaberite željeni alarm i dodirnite ga.
  3. Pod opcijom Postavi alarm odaberite željeno vreme alarma.
  4. Ako želite da se alarm ponavlja, dodirnite Ponovi.
  5. Dodirnite Gotovo.
Savet:
  • Za isključivanje, uklonite oznaku ispred alarma.
  • Ako treba da postavite više od tri alarma, dodirnite .

Ručno nameštanje sata i datuma

  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Sat.
  2. Na kartici Svetski sat, dodirnite > Podesi datum i vremen.
  3. Uklonite oznaku pored opcije Automatski datum i vreme i Automatski odabir vremenske zone, pa podesite vremensku zonu, datum i vreme.
Savet: Za prikaz tačnog (vojnog) vremena, odaberite opciju Korišćenje 24-satnog formata.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?