HTC Desire 825‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Dodavanje novog e-mail naloga

Postavite dodatne e-mail naloge, kao što su Microsoft Exchange ActiveSync nalog ili nalog koji koristi veb-hosting uslugu.
Važno: Ako dodajete Microsoft Exchange ActiveSync ili POP3/IMAP e-mail nalog, zatražite više informacija o uslugama Vašeg mrežnog operatera ili pružaoca usluga.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Pošta.
  2. Dodirnite > Dodaj nalog.
  3. Odaberite vrstu e-mail naloga sa liste pružalaca usluga. U suprotnom, dodirnite Drugo (POP3/IMAP).
  4. Unesite e-mail adresu i lozinku svog e-mail naloga, pa dodirnite Dalje.
    Napomena: Neki e-mail nalozi omogućuju Vam da sami odredite vreme sinhronizacije. Podrazumevano, HTC Desire 825 koristi Pametna sinhronizacija kako bi se uštedela energija baterije. Pogledajte Šta je pametna sinhronizacija?
  5. Unesite naziv svog e-mail naloga, pa dodirnite Završi podešavanje.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?