HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Pretraživanje e-mail poruka

  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Pošta.
  2. Dodirnite .
  3. Ako želite da bliže odredite svoju pretragu, dodirnite , proverite opcije pretrage, a zatim dodirnite U redu. Na primer, možete odrediti pretragu samo na sadržaj e-mail poruke ili filtrirati e-mail poruke koje imaju priloge ili su označene kao one od visoke važnosti.
  4. U traci za pretraživanje unesite reči za pretraživanje.
  5. Dodirnite rezultat kako biste otvorili e-mail poruku.

Traženje e-mail poruka kontakta

Sećate se pošiljaoca, ali ne možete pronaći određenu e-mail poruku koju ste od njega primili?
  1. Pređite na e-mail nalog koji želite upotrebiti.
  2. Dodirnite i držite e-mail poruku kontakta.
  3. Dodirnite Prikaži sve poruke pošiljaoca. Prikazaće Vam se sve poruke koje ste primili od navedenog kontakta.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?