HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Upravljanje e-mail porukama

Aplikacija Pošta omogućuje Vam jednostavno uređivanje, premeštanje ili brisanje e-mail poruka.

Razvrstavanje e-mail poruka

Lično prilagodite prikaz svojih e-mail poruka.

U sandučetu Primljena pošta dodirnite > Razvrstaj i odaberite neku od opcija.

Premeštanje e-mail poruka u drugu fasciklu

  1. Pređite na e-mail nalog koji želite upotrebiti.
  2. Izaberite e-mail poruke koje želite da premestite.
    Napomena: Da izaberete sve poruke, prvo dodirnite jednu poruku, a zatim dodirnite > Odaberi sve.
  3. Dodirnite Premesti u, a zatim odaberite fasciklu.

Brisanje e-mail poruka

  1. Pređite na e-mail nalog koji želite upotrebiti.
  2. Označite polja pored e-mail poruka koje želite obrisati.
    Napomena: Da izaberete sve poruke, prvo dodirnite jednu poruku, a zatim dodirnite > Odaberi sve.
  3. Dodirnite Obriši.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?