HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Privatni kontakti

Ako ne želite da se kontaktovo ime i fotografija prikažu na zaključanom ekranu kada imate dolazni poziv, dodajte kontakt na listu svojih privatnih kontakata.

Dodavanje kontakta na listu privatnih kontakata

Važno: Kontakti moraju imati broj telefona pre nego što ih možete dodati u privatnu listu kontakata.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Ljudi.
  2. Na kartici Ljudi dodirnite i držite kontakt, a zatim dodirnite Dodaj na listu privatnih kontakata.

Za prikaz privatne liste kontakata, na kartici Ljudi dodirnite > Upravljanje kontaktima > Privatni kontakti.

Organizovanje Vaših privatnih kontakata

  1. Na kartici Ljudi, dodirnite > Upravljaj kontaktima > Privatni kontakti.
  2. Za dodavanje kontakata na listu privatnih kontakta, dodirnite , odaberite kontakte koje želite dodati, a zatim dodirnite Sačuvaj.
  3. Za uklanjanje privatnih kontakata sa liste, dodirnite > Ukloni privatne kontakte, odaberite kontakte koje želite ukloniti, a zatim dodirnite Ukloni.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?