HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Uvoz ili kopiranje kontakata

Uvoz kontakta sa Vaše nano SIM kartice

 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Ljudi.
 2. Na kartici Ljudi, dodirnite > Upravljaj kontaktima.
 3. Dodirnite Uvezi/Izvezi kontakte > Uvezi sa SIM kartice.
 4. Ako od Vas bude zatraženo, dodirnite vrstu naloga za uvoz kontakata.
 5. Odaberite kontakte koje želite uneti.
 6. Dodirnite Sačuvaj.

Uvoz kontakta sa naloga Exchange ActiveSync

 1. Na kartici Ljudi dodirnite i u polje za pretragu unesite ime ili e-mail adresu kontakta.
 2. Dodirnite Traži kontakte u Adresaru firme.
 3. Dodirnite ime kontakta koji želite kopirati na HTC Desire 825.
 4. Dodirnite za čuvanje kontakta.

Kopiranje kontakata sa jednog naloga na drugi nalog

Važno: Kontakti sa Vaših naloga socijalnih mreža možda neće moći da se kopiraju.
 1. Na kartici Ljudi, dodirnite > Upravljaj kontaktima.
 2. Dodirnite Kopiraj kontakte, a zatim odaberite vrstu kontakta ili onlajn naloga sa kojeg se treba kopirati.
 3. Odaberite vrstu kontakta ili naloga na koji želite sačuvati kontakt.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?