HTC Desire 825‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Brisanje poruka i razgovora

Otvorite aplikaciju Poruke i zatim učinite nešto od navedenog:
Brisanje poruke

Otvorite konverzaciju sa kontaktom, dodirnite poruku, a zatim dodirnite Obriši poruku.

Da biste obrisali više poruka iz konverzacije, dodirnite > Obriši poruke > Brisanje odabirom, a zatim izaberite poruke koje želite obrisati.

Brisanje konverzacije

Dodirnite i držite kontakt (ili telefonski broj), a zatim dodirnite Obriši.

Da biste izbrisali više konverzacija, dodirnite > Obriši niz, a zatim izaberite konverzije koje želite da obrišete.

Napomena: U podešavanjima Poruka, dodirnite Opšte > Obriši stare poruke kako biste automatski obrisali stare poruke.

Sprečavanje brisanja poruka

Možete zaključati poruku kako biste sprečili da bude obrisana ako brišete druge poruke unutar konverzacije.

  1. Otvorite aplikaciju Poruke.
  2. Dodirnite kontakt (ili telefonski broj) za prikaz razmene poruka sa navedenim kontaktom.
  3. Dodirnite poruku koju želite zaključati.
  4. Dodirnite Zaključaj poruku u meniju. Tada ćete videti oznaku zaključavanja za zaključane poruke.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?