HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Kopiranje tekstualne poruke na nano SIM karticu

  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Poruke.
  2. Dodirnite kontakt (ili telefonski broj) za prikaz razmene poruka sa navedenim kontaktom.
  3. Dodirnite poruku, a zatim dodirnite Kopiranje na SIM. Prikazaće se ikona nano SIM kartice.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?