HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Blokiranje neželjenih poruka

Očistite svoj ekran Poruka tako što ćete neželjene poruke premestiti u sanduče blokiranih poruka. Ako ste blokirali kontakt, tekstualne ili multimedijalne poruke tog kontakta takođe će biti u sandučetu blokiranih poruka.
  • Otvorite aplikaciju Poruke, pritisnite i držite kontakt (ili telefonski broj), a zatim dodirnite Blokiraj kontakt.
  • Za blokiranje više kontakta, dodirnite > Blokiraj kontakte, a zatim dodirnite Blokiraj.
Kad Vam kontakt pošalje poruku, nećete je videti na ekranu Poruke niti primiti obaveštenje ili poziv.
Za čitanje poruka u sandučetu blokiranih poruka, na ekranu Poruke dodirnite > Blokiraj.
Savet:
  • Za uklanjanje poruka ili kontakata iz sandučeta blokiranih poruka, pritisnite i držite kontakt (ili telefonski broj), a zatim dodirnite Odblokiraj.
  • Kako biste potpuno odbacili poruke blokiranog kontakta, dodirnite > Podešavanja > Opšte, a zatim odštiklirajte opciju Sačuvaj blokiranu poruku.
Povezani „Kako da“
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?