HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje skice poruke

Ako se prebacite na korišćenje druge aplikacije ili primite dolazni poziv dok kreirate tekstualnu poruku, ona će se automatski sačuvati kao skica.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Poruke.
  2. Odaberite skicu poruke, zatim dodirnite Dalje.
    Savet: Kako biste videli sve skice na jednom mestu, dodirnite , a zatim dodirnite Filtriraj > Skice.
  3. Dodirnite .
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?