HTC Desire 825‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Korišćenje skice poruke

Ako se prebacite na korišćenje druge aplikacije ili primite dolazni poziv dok kreirate tekstualnu poruku, ona će se automatski sačuvati kao skica.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Poruke.
  2. Odaberite skicu poruke, zatim dodirnite Dalje.
    Savet: Kako biste videli sve skice na jednom mestu, dodirnite , a zatim dodirnite Filtriraj > Skice.
  3. Dodirnite .
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?