HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Slanje tekstualne poruke (SMS)

 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Poruke.
 2. Dodirnite .
 3. Unesite ime kontakta ili broj telefona u polje Za.
 4. Dodirnite polje u kojem piše Dodaj tekst, a zatim unesite svoju poruku.
 5. Dodirnite ili pritisnite za čuvanje poruke kao skice.
  Napomena:
  • Broj znakova jedne tekstualne poruke je ograničen (prikazano iznad ). Ako prekoračite limit, Vaša tekstualna poruka biće dostavljena kao jedna, ali će se naplatiti kao više tekstualnih poruka.
  • Tekstualna poruka će automatski postati multimedijalna poruka ako unesete e-mail adresu primaoca, ako zadate predmet poruke, priključite prilog ili napišete veoma dugu poruku.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?