HTC Desire 825‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Slanje tekstualne poruke (SMS)

 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Poruke.
 2. Dodirnite .
 3. Unesite ime kontakta ili broj telefona u polje Za.
 4. Dodirnite polje u kojem piše Dodaj tekst, a zatim unesite svoju poruku.
 5. Dodirnite ili pritisnite za čuvanje poruke kao skice.
  Napomena:
  • Broj znakova jedne tekstualne poruke je ograničen (prikazano iznad ). Ako prekoračite limit, Vaša tekstualna poruka biće dostavljena kao jedna, ali će se naplatiti kao više tekstualnih poruka.
  • Tekstualna poruka će automatski postati multimedijalna poruka ako unesete e-mail adresu primaoca, ako zadate predmet poruke, priključite prilog ili napišete veoma dugu poruku.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?