HTC Desire 825‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Prebacivanje između tihog, vibracijskog i normalnog načina rada

Sprovedite jednu od sledećih radnji:
  • Za promenu sa tihog na normalan način rada, dva puta pritisnite taster POVEĆANJE JAČINE ZVUKA.
  • Za promenu sa vibracijskog na normalni način rada, pritisnite taster POVEĆANJE JAČINE ZVUKA.
  • Idite na Podešavanja, a zatim dodirnite Zvuk i obaveštenja > Profil zvuka.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?