HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Uspostavljanje konferencijske veze

Uspostavljanje konferencijske veze sa prijateljima, poslovnim saradnicima ili porodicom − jednostavno je. Uputite prvi poziv (ili prihvatite poziv), pa jednostavno uspostavite svaki sledeći poziv i dodajte ga u konferencijski razgovor.
Važno:
Uverite se da je omogućena opcija uspostavljanja konferencijske veze. Za više detalja, kontaktirajte sa svojim mobilnim operaterom.
  1. Uputite poziv prvom učesniku konferencije.
  2. Nakon uspostavljanja veze, dodirnite > Dodaj poziv, pa uputite poziv drugom učesniku. Prvi učesnik stavljen je na čekanje.
  3. Kada je spojen drugi učesnik, dodirnite .
  4. Da dodate novog učesnika, dodirnite , pa pozovite broj kontakta.
  5. Kad uspostavite poziv, dodirnite za dodavanje učesnika u konferencijsku vezu. Dodirnite za pristup opcijama poput završetka razgovora sa učesnicima.
  6. Da završite konferencijsku vezu, dodirnite Završi poziv.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?