HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Primanje poziva

Kada imate dolazni poziv, pojaviće se ekran dolaznog poziva.
Savet: HTC Desire 825 će automatski prilagoditi jačinu zvuka zvona ako upotrebljavate funkcije mirno zvono ili telefon u džepu.

Prihvatanje ili odbijanje poziva

Uradite nešto od sledećeg:
  • Dodirnite Prihvati ili Odbij.
  • Ako ste postavili zaključavanje ekrana, povucite ili prema gore.

Utišavanje tona zvona bez odbijanja poziva

Sprovedite jednu od sledećih radnji:
  • Pritisnite tastere za SMANJENJE JAČINE ZVUKA ili POVEĆANJE JAČINE ZVUKA.
  • Pritisnite taster NAPAJANJE.
  • Postavite HTC Desire 825 tako da je okrenut prema dole na ravnoj površini.
    Napomena: Ako je opcija Okreni za nečujno u podešavanjima Zvuka i obaveštenja postavljena na Nečujno, HTC Desire 825 će i dalje zvoniti kada bude bilo naknadnih dolaznih poziva.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?