HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Upućivanje poziva glasom

Nazovite nekoga ne koristeći ruke, već samo svoj glas.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu telefona da otvorite aplikaciju Telefon.
  2. Dodirnite .
  3. Recite ime kontakta koji želite nazvati. Recite „Pozovi[ime osobe u imeniku]​“‍.
  4. Sledite uputstva na ekranu da biste uputili poziv.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?