HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Upućivanje poziva pomoću Pametno biranje

Možete ili direktno uneti broj ili upotrebiti funkciju Pametno biranje za brzo upućivanje poziva. Pametno biranje traži i poziva kontakt koji je sačuvan/sinhronizovan ili se nalazi u listi poziva.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu telefona da otvorite aplikaciju Telefon.
  2. Unesite broj telefona ili prve znakove imena kontakta za prikaz kontakta koji najviše odgovara pretrazi.
  3. Ako ima više od jednog rezultata pretrage, pokazaće se broj rezultata. Na primer, dodirnite „8 REZULTATA​“‍ za prikaz svih 8 rezultata.
  4. Dodirnite kontakt koji želite pozvati.
    Napomena:
    • Ako želite pogledati druge brojeve telefona koji su zabeleženi uz kontakt, dodirnite pored imena kontakta.
    • Ako broj telefona ima dodatni broj, nakon povezivanja sa glavnom linijom, dodirnite i birajte dodatni broj.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?