HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Uklanjanje sadržaja iz HTC BlinkFeeda

Bez obzira na to da li je reč o oznaci ili celom nizu, možete ukloniti sadržaj sa HTC BlinkFeed koji ne želite da vidite.
  • Za uklanjanje oznake, dodirnite i držite oznaku koju želite ukloniti, a zatim dodirnite Ukloni.
  • Za uklanjanje izvora vesti, u meniju na izvlačenje pored News Republic dodirnite > Dodaj teme. Zatim dodirnite bilo koju oznaku označenu sa kako biste je uklonili.
  • Za uklanjanje društvenih mreža ili aplikacija iz HTC BlinkFeeda, u meniju na izvlačenje dodirnite . Zatim, isključite društvene mreže ili aplikacije koje želite da sakrijete sa HTC BlinkFeeda.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?