HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Pomoć

Za više informacija o upotrebi HTC Sync Manager, preuzmite uputstva u PDF formatu sa stranice HTC Podrške (htc.com/hsm/). Ili, otvorite opciju Pomoć, koju dobijate sa navedenim softverom.
Savet: U operativnom sistemu Windows kliknite na u HTC Sync Manager, a zatim kliknite na Pomoć.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?