HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje Android usluge kreiranja rezervne kopije

Počevši od Android 6.0, koristite Android uslugu kreiranja rezervne kopije za kreiranje rezervne kopije Vašeg HTC telefona na Google Drive.

Možete kreirati rezervnu kopiju i obnoviti sledeće:

Podaci aplikacije
  • U HTC aplikacijama, podaci aplikacije uključuju kontakte sačuvane na HTC Desire 825, istoriju poziva, Sat, listu gradova za Vremenska prognoza i e-mail naloge.
  • Podaci iz aplikacija treće strane takođe mogu biti sačuvani u rezervnoj kopiji, zavisno od podešavanja programera.
Podešavanja Ona obuhvataju tonove zvona, veličinu mreže i redosled sortiranja na ekranu Aplikacije, Wi‍-Fi mreže i lozinke, kao i neka podešavanja uređaja.

Kada je automatsko kreiranje rezervne kopije omogućeno, Android usluga kreiranja rezervne kopije periodično kreira rezervnu kopiju Vašeg telefona u privatnu fasciklu na Google Drive. Automatsko kreiranje rezervne kopije obavlja se svaka 24 sata kada je telefon neaktivan, kada se puni i kada je povezan na Wi‍-Fi mrežu.

Rezervna kopija podataka se neće računati u Vašu Google Drive kvotu za skladištenje. Velike datoteke ili datoteke koje su programeri aplikacija izabrali da isključe iz usluge neće biti sačuvane u rezervnoj kopiji.

Napomena: Obnavljanje vaše pozadine iz starog telefona može da zavisi od kompatibilnosti rezolucija ekrana vašeg starog telefona i HTC Desire 825 uređaja.

Kreiranje rezervne kopije uređaja HTC Desire 825

Automatski napravite rezervnu kopiju HTC Desire 825 na Google Drive kako biste lakše mogli da obnovite sadržaj, kao što su podaci aplikacije i podešavanja, kada to bude potrebno.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Kreiranje rezervne kopije i resetovanje.
  2. Dodirnite Kreiraj rezervnu kopiju mojih podataka.
  3. Dodirnite prekidač Uklj./Isklj. kako biste uključili opciju, a zatim pritisnite .
  4. Uverite se da je Automatsko obnavljanje uključeno.

    Ovo omogućava podacima i parametrima aplikacije sačuvanim pomoću Android usluge kreiranja rezervne kopije da budu obnovljeni kada ponovo instalirate aplikaciju na HTC Desire 825.

Savet: Da biste izabrali nalog za kreiranje rezervne kopije Vašeg primarnog Google naloga, dodirnite Nalog za kreiranje rezervne kopije, a zatim odaberite drugi Google nalog. Takođe, možete dodirnuti Dodaj nalog da dodate novi Google nalog za Vaše kreiranje rezervne kopije.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?