HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Načini kreiranja rezervne kopije datoteka, podataka i podešavanja

Zabrinuti ste da biste mogli izgubiti važne stvari sa svog HTC Desire 825? Kreirajte rezervnu kopiju svog HTC Desire 825 pre nego što izbrišete memoriju, vratite telefon na fabrička podešavanja ili počnete da koristite novi telefon.

Android Usluga kreiranja rezervne kopije

Koristite Google nalog da automatski kreirate rezervnu kopiju podataka aplikacija i podešavanja, uključujući Wi‍-Fi lozinke i datoteke sačuvane od strane pojedinih aplikacija.

HTC Sync Manager

Možete jednostavno podesiti HTC Sync Manager tako da automatski prenosi muziku, fotografije i video-zapise iz HTC Desire 825 na Vaš računar. Možete, takođe, sinhronizovati lokalno sačuvane kontakte i liste pesama između svog HTC Desire 825 i računara.

Takođe, HTC Sync Manager je dobra alternativa ako ne želite da kreirate rezervnu kopiju svojih podataka, podešavanja i drugi lični sadržaj na oblak. Možete ga koristiti kako biste stvorili sigurnosnu kopiju svog HTC Desire 825 na računaru.

Druge opcije kreiranja rezervne kopije

Ako želite, možete posebno kreirati rezervnu kopiju podataka ili datoteka.

Neke aplikacije omogućuju kreiranje rezervne kopije podataka u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici, tako da lakše možete povratiti podatke nakon vraćanja uređaja na fabrička podešavanja. Samo vodite računa da ne obrišete memoriju telefona ili memorijsku karticu kada vraćate na fabrička podešavanja.

Poruke Kreirajte rezervnu kopiju svojih poruka u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici, ili ih sačuvajte kao prilog e-mail poruci.
Kontakti
  • Sačuvajte kontakte i druge lične podatke na svojim onlajn nalozima, tako da ih jednostavno možete sinhronizovati kada se prebacujete na drugi telefon.
  • Ako imate lokalno sačuvane kontakte u aplikaciji Ljudi, izvezite ih u memoriju telefona ili na memorijsku karticu.
Datoteke Ručno kopirajte i zalepite datoteke tako što ćete povezati svoj HTC Desire 825 sa računarom.
Drugi podaci Proverite da li druge aplikacije podržavaju izvoz podataka u memoriju telefona ili na memorijsku karticu.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?