HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Uklanjanje naloga

Uklonite nalog sa svog HTC Desire 825 ako ga više ne koristite. Uklanjanjem naloga ne brišete informacije na mrežnim servisima.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Nalozi i sinhronizacija.
  2. Dodirnite vrstu naloga.

    Ako ste prijavljeni na više naloga, u okviru vrste naloga dodirnite nalog koji treba ukloniti.

  3. Dodirnite > Ukloni nalog.
Važno: Neki lični podaci mogu biti zadržani od strane aplikacija drugih proizvođača, čak i nakon što ste uklonili njihov nalog sa HTC Desire 825.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?