HTC Desire 825‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Ažuriranje Vaših naloga

  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Nalozi i sinhronizacija.
  2. Dodirnite Autoažuriranje Uklj./Isklj. kako biste uključili ili isključili automatsko ažuriranje.
  3. Za ručno ažuriranje pojedinih naloga, dodirnite vrstu naloga, a zatim dodirnite > Sinhronizuj sada na ekranu Podešavanja naloga.
Savet: Na ekranu Podešavanja naloga, takođe možete promeniti podešavanja ažuriranja naloga.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?