HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Dodavanje Vaših društvenih mreža, e-mail naloga i još mnogo toga

Možete da ažurirate kontakte, kalendare i druge informacije sa svojih društvenih mreža, e-mail naloga i onlajn usluga na HTC Desire 825. Zavisno od vrste Vašeg naloga, prijavljivanje na Vaš onlajn nalog omogućuje Vam ažuriranje podataka sa Interneta na Vaš HTC Desire 825.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Nalozi i sinhronizacija.
  2. Dodirnite .
  3. Dodirnite nalog koji želite da dodate.
  4. Pratite uputstva na ekranu kako biste uneli informacije o svom nalogu.
Savet:
  • U meniju Podešavanja > Nalozi i ažuriranja, dodirnite Automatsko ažuriranje Uklj./ Isklj. kako biste uključili ili isključili automatsko ažuriranje svih svojih naloga.
  • Možete da dodate više Google naloga.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?