HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Upravljanje nepravilnim aktivnostima preuzetih aplikacija

Aplikacija Boost+ može da proveri nepravilne aktivnosti iz preuzetih aplikacija, koje mogu uticati na performanse Vašeg telefona. Ako se otkrije nepravilna aktivnost, možete odabrati da je zaustavite. Ili, preuzetu aplikaciju možete deinstalirati pomoću aplikacije Boost+.
Važno: Možete da deinstalirate samo aplikacije koje ste preuzeli.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Boost+.
  2. Dodirnite Upravljaj aplikacijama.
  3. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
    • Da biste deinstalirali aplikaciju koja Vam ne treba, odaberite jednu ili više aplikacija sa kartice Aplikacije, a zatim dodirnite .
    • Idite na karticu Aktivnosti da biste videli da li su otkrivene nepravilne aktivnosti. Ako je neka otkrivena, dodirnite je odaberite akciju.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?