HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Uključivanje opcije Pojačavanje baterije za igre za odabrane igre

Kada ste dodali aplikaciju na listu Pojačavanje baterije za igre, Vaš telefon automatski optimizuje resurse sistema tokom reprodukcije. Ovo će pomoćiti da produžite trajanje baterije Vašeg telefona.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Boost+.
  2. Dodirnite Pojačavanje baterije za igre.
  3. Da biste dodali igru na listu, dodirnite , a zatim izaberite jednu ili više aplikacija koje treba uključiti.
  4. Dodirnite Dodaj.
  5. Na ekranu Pojačavanje baterije za igre, dodirnite prekidač Uklj./Isk. pored aplikacije koju želite da uključite.

    Kad se to zatraži, možete da odaberete da otvorite aplikaciju i proverite da li optimizovani rezultat odgovara željenim performansama prikazivanja.

Savet: Za uklanjanje aplikacije sa liste, dodirnite > Ukloni. Odaberite jednu ili više aplikacija, a zatim dodirnite Ukloni.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?