HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Uključivanje i isključivanje pametnog pojačavanja

Funkcija Pametno pojačavanje dozvoljava aplikaciji Boost+ da automatski oslobodi memorijski prostor na Vašem telefonu.
Važno: Podrazumevano, Pametno pojačavanje je uključen.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Boost+.
  2. Dodirnite Podešavanja, a zatim odaberite ili poništite izbor opcije Pametno pojačavanje.

Dodavanje aplikacija na listu izuzetaka Pametn pojačavanje

Možete odabrati da podesite aplikaciju Boost+ tako da preskoči neke aplikacije kada vrši provere za Pametno pojačavanje.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Boost+.
  2. Dodirnite Pametno pojačavanje.
  3. Dodirnite > Upravljaj preskočenim aplikacijama.
  4. Dodirnite , a zatim odaberite aplikacije koje treba preskočiti.
  5. Dodirnite Dodaj.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?