HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Odvajanje memorijske kartice

Pre nego što izvadite memorijsku karticu iz svog HTC Desire 825, dok on još uvek radi, odvojte je, kako biste izbegli oštećivanje datoteka na memorijskoj kartici.
Važno: Ako svoju memorijsku karticu koristite kao internu memoriju i postoje aplikacije koje su premeštene na karticu, nećete moći da otvorite te aplikacije nakon odvajanja kartice.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Memorija.
  2. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
    • Ukoliko se memorijska kartica pojavi pod Prenosiva memorija, dodirnite > Izbaci pored naziva memorijske kartice.
    • Ukoliko se memorijska kartica pojavi pod Interna memorija, dodirnite naziv memorijske kartice, a zatim dodirnite Izbaci.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?