HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Kopiranje datoteka između HTC Desire 825 i Vašeg računara

Muziku, fotografije i druge datoteke možete kopirati na HTC Desire 825 uređaj.
Važno:
 • Sačuvajte i zatvorite svoje datoteke pre kopiranja sa Vašeg računara na HTC Desire 825, ili obrnuto.
 • Ukoliko koristite Vašu memorijsku karticu kao internu memoriju, Vaš računar će pokazivati samo sadržaj sa memorijske kartice.
 1. HTC Desire 825 povežite sa računarom pomoću USB kabla koji ste dobili uz uređaj.
 2. Na HTC Desire 825, otključajte ekran ako je zaključan.
 3. Na poruci koja se pojavi sa pitanjem da li koristiti USB za prenos datoteka, dodirnite Da.

  Ako ne vidite ovu poruku, otvorite Panel sa obaveštenjima, dodirnite obaveštenje Koristi USB za, a zatim dodirnite Prenos datoteka.

  Na ekranu računara prikazaće se mogućnosti prikaza ili uvoza datoteka.

 4. Odaberite prikaz datoteka.
 5. Kopirajte datoteke sa računara na HTC Desire 825 uređaj ili obrnuto.
 6. Nakon što je kopiranje završeno, odvojite HTC Desire 825 od računara.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?