HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Pregled i upravljanje datotekama u memoriji

Počevši od Androida 6.0, možete otići u Podešavanja da pogledate i upravljate datotekama na memoriji telefona i memorijskoj kartici. Takođe, možete pogledati i upravljati datotekama na eksternom USB memorijskom uređaju kada je spojen sa HTC Desire 825 uređajem.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Memorija.
 2. Dodirnite Memorija telefona ili naziv memorijske kartice.
 3. Dodirnite Istraži da pogledate sadržaj unutrašnje memorije ‒ bilo da je to sadržaj memorije telefona ili sadržaj interne memorije na memorijskoj kartici.
 4. Da biste odabrali ili poništili datoteke:
  • Dodirnite i držite datoteku da je odaberete. Da biste odabrali više datoteka, dodirnite svaku datoteku.
  • Dodirnite datoteku da je poništite.
  • Da izaberete sve datoteke, prvo pritisnite i držite datoteku, pa dodirnite > Odaberi sve.
 5. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
  • Da obrišete, dodirnite .
  • Da zalepita, dodirnite > Kopiraj u. U meniju Sačuvaj u izaberite gde da zalepite, a zatim dodirnite Kopiraj.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?