HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Premeštanje aplikacija na memorijsku karticu

Kada Vam ponestaje prostora u memoriji telefona, možete da premestite svoje preuzete aplikacije na memorijsku karticu ako je kartica postavljena kao interna memorija.
Važno: Unapred instalirane aplikacije se ne mogu premeštati.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Memorija.
  2. Dodirnite Memorija telefona > Aplikacije.
  3. Dodirnite aplikaciju koju želite da premestite.
  4. Dodirnite Promeni, a zatim dodirnite naziv memorijske kartice.
  5. Dodirnite Premesti.
Savet: Takođe, možete premestiti aplikaciju iz memorijske kartice nazad na memoriju telefona.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?