HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Da li da koristim memorijsku karticu kao prenosivu ili internu memoriju?

Koristite memorijsku karticu kao prenosivu memoriju kada na njoj već postoji sadržaj kao što su Vaši mediji i druge datoteke kako ne biste izgubili ove sadržaje. Ako imate potpuno novu memorijsku karticu, izaberite da li želite da je koristite kao prenosivu memoriju ili je podesite kao produžetak interne memorije.

Prenosna memorija

Koristite novu memorijsku karticu kao prenosivu memoriju da biste mogli da je ubacite i koristite na HTC Desire 825 i drugim Android telefonima.

Ugrađena memorija

Podesite novu memorijsku karticu kao internu memoriju za više privatnosti i sigurniju upotrebu. Ovo šifruje i formatira memorijsku karticu da radi isto kao i interna memorija.

Ovo, takođe, proširuje unutrašnji memorijski prostor:
  • Snimljeni snimci ekrana, snimci sa fotoaparata, mediji i druge datoteke biće sačuvani na memorijskoj kartici.
  • Aplikacije treće strane koje ste instalirali, kao i njihovi podaci, mogu da se premeštaju između memorije telefona i memorijske kartice.
Upozorenje: Nakon postavljanja memorijske kartice kao interne memorije, kartica se može koristiti samo na HTC Desire 825, gde je formatirana.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?