HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Pretraživanje HTC Desire 825 i mreže

Možete da potražite informacije na HTC Desire 825 uređaju i na Internetu. U Google pretraga aplikaciji započnite pretraživanje unosom ključne reči ili korišćenjem Google Voice Search.

Da biste otvorili Google pretraga, na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Google. Ili, dodirnite vidžet kartice Google kada je dostupan.

Savet: Neke aplikacije, kao što su Ljudi ili Pošta, imaju svoje funkcije za pretraživanje koje možete da koristite za pretraživanje samo u tim aplikacijama.

Pretraga na Internetu i u HTC Desire 825 uređaju

 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Google.

  Ako ste postavili Google nalog na HTC Desire 825, dobićete opciju za prijavljivanje na Google Now.

 2. U traci za pretraživanje unesite šta želite da potražite. Tokom unošenja teksta prikazivaće se odgovarajuće stavke sa HTC Desire 825 uređaja, i predlozi za Google Internet pretrage.
 3. Ako se to što tražite nalazi na listi predloga, dodirnite tu stavku za pretragu ili za otvaranje u odgovarajućoj aplikaciji.
Napomena: Takođe, možete da filtrirate rezultate Internet pretrage dodirivanjem bilo kojih kategorija na filter-traci na dnu ekrana.

Pretraživanje Interneta glasom

Upotrebljavajte Google Voice Search kako biste našli informacije na Internetu jednostavno govoreći u HTC Desire 825.
Napomena: Navedena opcija nije dostupna za sve uređaje.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Google.
 2. Kažite „OK, Google​“‍, a zatim recite šta želite da potražite. Nakon glasovnog unosa, prikazaće se rezultati Google Internet pretrage.
 3. Ako se to što tražite nalazi na listi, dodirnite tu stavku da bi se otvorila u odgovarajućoj aplikaciji. U suprotnom, recite „OK, Google​“‍ za ponovno pretraživanje.

Postavljanje opcija pretrage

 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Google.
 2. Dodirnite Search & Now.
 3. Dodirnite opciju pretrage koju želite postaviti.

Kako biste dobili pomoć ili pružili povratnu informaciju, dodirnite .

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?