HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Sada na dodir

Koristite Sada na dodir da potražite informacije dok pregledate e-mailove i sajtove, slušate muziku, čak i dok razmenjujete tekstualne poruke.Sada na dodir Vam omogućava da tražite informacije o ekranu na kom se nalazite, a da ne morate da napustite aplikaciju. Samo pritisnite i držite i Sada na dodir prikazuje povezane informacije, aplikacije i akcije.
Napomena: Navedena opcija nije dostupna za sve uređaje.

Uključivanje Sada na dodir

Važno: Pre uključivanja Sada na dodir:
 • Uverite se da ste prijavljeni na Google nalog i da ste postavili Google Now.
 • Uključite usluge lokacije i uverite se da ste spojeni na Internet.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Google.
 2. Dodirnite > Podešavanja > Sada na dodir.
 3. Dodirnite prekidač pored opcije Sada na dodir.

Pretraživanje sa Sada na dodir

 1. Na aplikaciji na kojoj se trenutno nalazite, pritisnite i držite . Sada na dodir analizira ekran i prikazuje karticu sa informacijama, aplikacijama ili radnjama povezanim sa pretraženom stavkom ili lokacijom.
 2. Dodirnite stavku na kartici da biste videli više informacija ili izvršili radnju. Takođe, možete reći „OK, Google​“‍, pa nakon toga reći ono što želite da znate o traženoj stavki ili lokaciji. Na primer, ako je Sada na dodir pretražuje restoran, možete reći „OK, Google. Vodi me u taj restoran​“‍ kako biste dobili smernice za njega.
 3. Da biste sakrili informacijske kartice i vratili se na ekran, pritisnite .

Isključivanje Sada na dodir

 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Google.
 2. Dodirnite Search & Now > Sada na dodir.
 3. Dodirnite prekidač pored opcije Sada na dodir.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?