HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Preuzimanje ažurnih informacija sa Google Now

Želite li znati kakvo će biti vreme na putu do posla pre nego što krenete? Google Now će Vas snabdeti najažurnijim i Vama bitnim informacijama, bez potrebe za prethodnim pretraživanjem Interneta.
Zavisno od Vaše lokacije, doba dana i prethodnih Google pretraživanja, Google Now će prikazivati informacijske kartice koje se odnose na:
 • Prognozu vremena za danas i za dane koji dolaze.
 • Stanje u saobraćaju na Vašem putu do posla i nazad.
 • Uputstva i vreme puta do Vašeg sledećeg sastanka.
 • Vreme polaska sledećeg tramvaja ili autobusa sa stanice koju koristite.
 • Rezultat i statistiku utakmice Vaše omiljene ekipe.

Otvorite aplikaciju Google pretraga kako biste koristili Google Now. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Google. Ili, dodirnite vidžet kartice Google kada je dostupan.

Postavljanje Google Now aplikacije

Važno: Pre postavljanja Google Now aplikacije:
 • Uverite se da ste prijavljeni na Google nalog.
 • Uključite usluge lokacije i uverite se da ste spojeni na Internet.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Google.
 2. Dodirnite Početak. Ili, ako ste već postavili Google Now na HTC Desire 825, pa ste ga isključili, dodirnite Uzmi Now kartice > Postavi.
 3. Pročitajte informacije na ekranu i dodirnite Da, želim. Google Now informacijske kartice počeće da se prikazuju na ekranu Google pretraživanja.
 4. Povucite ekran ako želite pogledati sve dostupne informacijske kartice.
 5. Da biste odbacili karticu, povucite je udesno.
Zavisno od informacija koje možete da podelite, na ekranu Google pretraživanja prikazivaće se više informacijskih kartica kada budete upotrebljavali HTC Desire 825 za pretragu Interneta, kreiranje sastanaka, podsetnika i drugo.

Promena podešavanja kartica

Podešavanja Google Now kartica možete lako prilagoditi tako da odgovaraju Vašim potrebama za informacijama. Na primer, na kartici Vremenska prognoza možete promeniti jedinicu u kojoj se prikazuje temperatura ili način prevoza na kartici Saobraćaj.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Google.
 2. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
  • Kako biste promenili podešavanja određene kartice, dodirnite , a zatim dodirnite određenu radnju.
  • Kako biste promenili određene informacije, kao što je Vaša poslovna adresa, sportski tim ili akcije koje pratite, dodirnite , a zatim dodirnite Prilagodi Google Now. Odaberite informaciju koju želite promeniti.

Postavljanje podsetnika u aplikaciji Google Now

Kreiranje podsetnika u aplikaciji Google Now jednostavan je način da vodite računa o stvarima koje treba obaviti. Možete postaviti vremenske ili lokacijske podsetnike. Kada dođe vreme sa podsetnika ili kada stignete na određenu lokaciju, Google Now prikazuje karticu Podsetnik na ekranu Google pretraživača i oglašava obaveštenje da Vas upozori.
Napomena: Navedena opcija nije dostupna za sve uređaje.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Google.
 2. Dodirnite , a zatim dodirnite Podsetnici.
 3. Dodirnite .
 4. Unesite naziv podsetnika, kao što je zadatak za koji Vam je potreban podsetnik.
 5. Odaberite Vreme kako biste podesili vremenski podsetnik ili Mesto kako biste postavili lokacijski podsetnik.
 6. Postavite vremenske i lokacijske detalje podsetnika.
 7. Dodirnite .

Kada dođe vreme sa podsetnika ili kada stignete na određenu lokaciju, kartica Podsetnik će se pojaviti na ekranu Google pretraživača. Zatim, možete da odložite ili odbacite podsetnik.

Isključivanje Google Now aplikacije

 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Google.
 2. Dodirnite Search & Now > Now kartice.
 3. Dodirnite prekidač pored opcije Prikaži kartice, a zatim dodirnite Isključi.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?