HTC Desire 825‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Pregled fotografija i video-zapisa

Važno: Kada prvi put otvorite aplikaciju Google Fotografije, prijavite se na svoj Google nalog ako se to traži i odaberite da li da se uključi ili isključi kreiranje rezervne kopije i sinhronizacija.
  1. Na početnom ekranu dodirnite > Fotografije.

    Videćete svoje lokalne i sinhronizovane fotografije i video-zapise organizovane prema datumu. Ako vidite ili na sličici, to znači da je ta multimedijalna datoteka sačuvana samo na telefonu i da još nije napravljena njena rezervna kopija na Vašem nalogu.

  2. Da biste prešli na drugi prikaz, dodirnite , a zatim odaberite kako želite da se prikažu vaše multimedijalne datoteke.
  3. Dodirnite sličicu da biste je prikazali na celom ekranu.
  4. Da biste pregledali samo fotografije i video zapise sačuvane na memoriji telefona i memorijskoj kartici, dodirnite da biste otvorili klizni meni, a zatim dodirnite Fascikle na uređaju.

    Ili, ako vidite kartice u dnu ekrana, dodirnite karticu Albumi, prevucite preko kolekcije sličica, a zatim dodirnite Fascikle na uređaju.

Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?