HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Šta možete da uradite na Google Photos

Evo šta možete da uradite kada koristite Google Photos na HTC Desire 825.
  • Možete da pregledate, uredite i podelite fotografije i video-zapise koje ste snimili na HTC Desire 825. Takođe možete da pristupite multimedijalnim datotekama koje ste prethodno arhivirali na svom Google nalogu.

    Ako vidite ili na sličici, to znači da je ta multimedijalna datoteka sačuvana samo na telefonu i da još nije napravljena njena rezervna kopija na Vašem Google nalogu. Ako nema ovu ikonu, to znači da je već napravljena rezervna kopija fotografije ili video-zapisa na vašem nalogu.

  • Da biste odabrali fotografije i video-zapise, pritisnite i zadržite sličicu da biste odabrali neku. Dodirnite datum da biste izabrali sve multimedijalne datoteke sa tim datumom. Ili pritisnite i zadržite sličicu kao prvi izbor, a zatim prevucite prstom do zadnje stavke koju želite da izaberete.
Savet: Da biste saznali više o aplikaciji Google Fotografije, dodirnite > Pomoć. Ili možete da posetite support.google.com/photos.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?