HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Fotografisanje panorame

Snimite šire slike pejzaža jednim prelazom.
Važno: Neke funkcije kamere nisu dostupne kada koristite ovu opciju, na primer, funkcija približavanja.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Prebacite se na režim Panorama. Za više informacija, pogledajte Odabir načina snimanja.
  3. Ako ste spremni da napravite fotografiju, dodirnite .
  4. Pomerajte uređaj levo ili desno dok je on okrenut vertikalno ili vodoravno. Držite HTC Desire 825 što je mirnije moguće kako biste automatski snimili kadrove.

    Možete dodirnuti za zaustavljanje snimanja u bilo kojem trenutku.

Kamera spaja sve kadrove u jednu fotografiju.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?