HTC Desire 825‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Snimanje fotografija pomoću tajmera

Kada koristite tajmer, aplikacija Kamera odbrojava vreme pre nego što snimi fotografiju. Možete sami odabrati vreme za odbrojavanje.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Odaberite stanje snimanja koje želite koristiti. Za više informacija, pogledajte Odabir načina snimanja.
  3. Dodirnite za otvaranje menija.
  4. Dodirnite Tajmer da podesite vreme za odbrojavanje.
  5. Kako biste pokrenuli tajmer, dodirnite . Kamera će snimiti fotografiju nakon odbrojavanja.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?