HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje HDR

Kada snimate portrete sa svetlim pozadinama, koristite HDR (High Dinamic Range) za jasno slikanje svojih predmeta. HDR donosi detalje i svetlosti i senki, čak i u osvetljenju velikog kontrasta.
Važno: HDR najbolje radi kada je Vaš predmet stabilan. Kamera snima više snimaka na različitim nivoima izloženosti i kombinuje ih u jednu poboljšanu fotografiju.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Prebacite se na režim Foto. Za više informacija, pogledajte Odabir načina snimanja na drugi.
  3. Uverite se da je opcija odabrana. Ako ne, dodirnite da biste uključili HDR.
  4. Dodirnite .
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?