HTC Desire 825‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Fotografisanje

  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Odaberite način rada Foto, ako on već nije odabran. Za više informacija, pogledajte Odabir načina snimanja.
  3. Usmerite kameru na to što želite slikati. Kamera će automatski fokusirati dok ga budete pomerali. Takođe možete da dodirnete ekran da biste promenili fokusiranje na drugi objekat.
  4. Da biste podesili ekspoziciju, dodirnite ekran i prevucite prstom nagore i nadole.
  5. Ako ste spremni da napravite fotografiju, dodirnite .
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?