HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Ekran kamere

Snimajte odlične fotografije i video-zapise kamerom.
Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera. Videćete način rada Fotografija, koji je fabrički način snimanja.
Prebacivanje između načina rada blica.
Otvorite klizni meni da biste izabrali način snimanja i izaberite podešavanja kamere.
Prebacivanje između foto HDR režima.
Prebacite se sa prednje na glavnu kameru.
Prelazite između Video i Foto režima.
Snimite fotografiju.
Pregledajte poslednju fotografiju ili video-zapis koji ste snimili.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?