HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Tonovi zvona, obaveštenja i alarmi

  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
  2. Dodirnite Zvuk i obaveštenje.
  3. Dodirnite stavku koju želite da menjate, a zatim izaberite različite zvukove za vaš tona zvona, sistemska obaveštenja i alarm.
    Savet: Idite na podešavanja za određene aplikacije da biste odabrali zvuke za nove poruke, e-mail poruke i podsetnike na događaje.
  4. Dodirnite Jačine zvuka da biste podesili nivoe jačine zvuka za svaku vrstu zvuka.
Da bistte pregledali dodatne zvukove u Teme, idite na Podešavanja > Personalizuj > Uredi trenutnu temu, a zatim dodirnite Ton zvona, Obaveštenje ili Alarm.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?